Program og nominasjonsmøte Vestland Arbeidarparti

Program og nominasjonsmøte Vestland Arbeidaparti

4. mar, kl. 12:00 — 5. mar, kl. 14:00, Scandic Sunnfjord Hotel

På dette møtet skal vi vedta program og vedta ei fylkestingsliste. Under her finn du linkar til forslaga som skal handsamast. 

Forslag til fylkestingsprogram

Forslag til fylkestingsliste

Dette er 2 gangs behandling av programmet. Styret i VAP har bestemt at det er programnemda som er redaksjonskomite under møtet.