bilde av besøk

Programnemda sitt endelege forslag er klart!

No blir det opp til programmøtet og endeleg vedta fylkestingsprogrammet for vestland Arbeidarparti

Programnemnda til Vestland Arbeidarparti er no klar med å levere sitt endelege forslag til valprogram. Det har vært eit hektisk og givande arbeid, uttaler leiar av nemnda Stian Opedal Davies. Nemnda har vært på reise i heile fylket det siste halve året – nemnda har besøkt Sunnhordland, Nordhordland, Hardanger, Bergen og omegn, Sogn, Nordfjord og Sunnfjord – vi har vitja kultur, næringsliv, friviliheita og skular i heile fylket for å få innspill til programmet Utroleg lærerikt!

Har kommunepartia/partilaga forslag til endringar/tillegg, skal skjema under nyttas.