Om Vestland Arbeidarparti

Vestland Arbeidarparti

  • Lars Hillesgate 19, 5008 BERGEN

Arbeiderpartiets visjon er en rettferdig verden uten fattigdom og i fred, der menneskene er frie, likestilte og har innflytelse på sine liv. Alle mennesker er unike, uerstattelige og like mye verdt. Hver av oss skal ha muligheten til å leve gode liv, i små og store fellesskap. Vi vil ha et samfunn basert på frihet, solidaritet og like muligheter for alle.

Vår ideologi, eller grunnsyn eller samfunnssyn om du vil, er sosialdemokrati. Vi bygger vår politikk på grunnverdiene frihet, likhet og solidaritet.

KONTORET I BERGEN

☎️557 05 100 

📧vestland@arbeiderpartiet.no 

📌Lars Hilles gate 19, 3 . etg, 5008 BERGEN 

KONTORET I FØRDE

☎️577 05 100 

📧vestland@arbeiderpartiet.no 

📌Postboks 128 Storehagen 5, 6801 FØRDE

Partikontoret

Styret