Representant

Lillian Vangberg

Lillian Vangberg

Medlem av hovudutval for samferdsel og mobilitet.