Representant

Emil Tomasgard

Emil Tomasgard

Medlem av hovudtuval for næring.