Representant

Espen Edvardsen

Espen Edvardsen

Medlem av hovudutval for opplæring og kompetanse.

Espen bruker arbeidstiden sin som lærer ved Bergen katedrealskole, avd. Kyrre, og på fritiden er han aktiv i SK Djerv på Møhlenpris som fotballdommer og leder.