Nestleder

Benjamin Jakobsen

Benjamin er stortingsrepresentant for Hordaland og sitter i kontroll-og konstitusjonskomiteen på Stortinget.

Benjamin Jakobsen

Bli bedre kjent med Benjamin Jakobsen:

Jeg heter Benjamin Jakobsen og kommer fra Askøy. Jeg er politisk nestleder for Askøy Arbeiderparti, medlem av kommunestyret på Askøy og leder for kontrollutvalget i Askøy kommune.

Jeg er oppvokst i en liten bygd og lærte tidlig viktigheten av samhold og felleskap. Nesten hver helg ble jeg dratt med foreldrene mine på dugnadsarbeid på den lokale fotballbanen, enten det gjaldt gressklipping eller merking av banen. Det å stå opp og være et positivt bidrag til menneskers hverdag, inspirerte meg til å engasjere meg i Arbeiderpartiet. Jeg har i oppveksten vært innom et bredt mangfold av fritidsaktiviteter, som fotball, drama, gitar og ishockey. Jeg elsker å reise og å oppleve nye kulturer. Dette har gjort meg mer bevisst på at vi lever i en verden som er urettferdig, der noen lever i ekstrem fattigdom, mens andre er fryktelig rike. 

Som sosialdemokrat er jeg brennende opptatt av at alle mennesker uansett hvilke forutsetninger de har, skal ha like muligheter til å leve gode liv. Norge har aldri vært rikere enn det vi er i dag, likevel vokser 115 000 barn opp i fattigdom. Det er bare ikke godt nok. Arven etter 8 år med Høyreregjering er økte forskjeller. De har fylt lommene til noen av Norges rikeste, samtidig som de har kuttet i brillestøtten til de familiene som har minst.  På Askøy har jeg engasjert meg blant annet for å øke sosialhjelpssatsene til de som har minst, jeg har jobbet for utvidelse av Helsestasjon for unge, og for at Askøy kommune skal gjøre mer for å sikre alle en læreplass.

Vestland fylke er på mange måter et Norge i miniatyr. Her har vi by og land, flott natur, et rikt kulturliv og stor verdiskaping. Vestland er motoren i norsk økonomi, og dersom vi skal klare overgangen til et mer fornybart samfunn, er det Vestland som må lede an. Da trenger vi en regjering som forstår Vestland, en regjering som driver en mer aktiv næringspolitikk og som å sikre arbeid til alle som sin viktigst oppgave. Vi trenger en regjering som utvikler velferden og sikrer at det vi skaper fordeles mer rettferdig, slik at ingen barn trenger å vokse opp i fattigdom i verdens rikeste land.