Stortingsrepresentant

Eigil Knutsen

Medlem av Finanskomiteen

Eigil Knutsen

Bli bedre kjent med Eigil Knutsen:

Jeg ble valgt inn på Stortinget i 2017 og sitter i finanskomiteen. Fra 2015 til 2017 var jeg politisk rådgiver for byrådsleder Harald Schjelderup i Bergen. Jeg er opptatt av å utjevne forskjeller og å løse klimakrisen samtidig som vi skaper nye arbeidsplasser.  

 

Ta gjerne kontakt på ekn@stortinget.no dersom du har innspill til saker jeg bør jobbe med.