Medlemsansvarlig

Marianne Sandahl Bjorøy

Marianne Sandahl Bjorøy er ordførerkandidat for Øygarden kommune

Marianne Sandahl Bjorøy

Bli bedre kjent med Marianne Sandahl Bjorøy:

Marianne Sandahl Bjorøy er 57 år og bor på Bjorøy. De siste fire årene har hun vært ordfører i Fjell kommune og håper på gjenvalg i nye Øygarden kommune."Eg stiller til val for Arbeidarpartiet for å utjamne forskjellar mellom mennesker og sikre at alle vert inkludert og ivareteken i samfunnet vårt. Sterkare fellesskap og gode løysingar som kjem alle til gode er min drivkraft."Marianne er utdannet regnskapsfører, men har sin yrkesbakgrunn fra Arbeiderpartiet og AOF i Norge som (voksenopplæring).Marianne kom inn i Fjell kommunestyre første gang i 1999 og har vært aktiv politiker siden den tid. Hun har vært medlem av hovedutvalg for helse og sosial, komiteleder for komite for finans og forvaltning, medlem av komite for drift og medlem av formannskapet i to perioder. Hun har vært gruppeleder for Arbeiderpartiet i Fjell kommunestyre fra 2003 - 2015.Hun har også vært leder av Fjell Arbeiderparti i 12 år, fra 2002 - 2012 og fra 2014 - 2016.Marianne sine hovedsaker er rettferdighet og rettferdig fordeling. Er opptatt av at vi bygger et samfunn best når vi legger vekt på sterke fellesskap og ikke individualisme. Vi løser ting best i fellesskap og ikke hver for oss selv. Hun ønsker å være stå opp for dem som ikke klarer å stå opp for seg selv, og bidra til at det er plass for alle i dagens samfunn