Nestleder

Siri Sandvik

Siri Sandvik

Bli bedre kjent med Siri Sandvik:

Nestleiar i hovudutval for næring.

Engasjert og entusiastisk. Oppteken av eit samfunn med små forskjellar, der alle skal ha likeverdige muligheter uansett kven ein er og kva/kor ein kjem frå.