Medarbeider

Haakon Kyrkjebø Nybø

Haakon er oppvokst i Sunnfjord, men bur no på Nøstet. Han er 98'ar-modell og har studert historie på UiB. No jobbar han som organisasjonssekretær i Vestland Arbeidarparti.

Hjartesakene hans er byutvikling, arbeidsliv og utdanning.

Haakon Kyrkjebø Nybø

50. kandidat til Bergen bystyre

Nokre saker Haakon vil kjempe for i bystyret i Bergen er:

🏘️ Sikre at Bergen sentrum er eit sentrum med liv, der det er like god plass til skular, barnehagar, sjukeheimar og studentbustadar som det er plass til butikkar, kjøpesenter og restaurantar.

🏫 Bygge ny ungdomsskule i Bergen sentrum.

🚊Fortsette bygginga av Bybanen til fleire bydelar.

🧡 Styrke heiltidskulturen i kommunen; hovudregelen må vere at alle nye utlysningar skal vere heiltidsstillinger.

Er du einig med Haakon? Set eit kryss på han på lista eller gi han ein slengar!

haakon i byparken