Arbeiderpartiet synger

Vedtak fra Årsmøtet i Vestland Arbeiderparti 2022