Stian Davies vald som fylkesvaraordførar!

Under konstituerande møte i fylkestinget 17. oktober 2023 vart Stian Jean Opedal Davies (Ap) vald som fylkesvaraordførar for Vestland.

 Han skal dei neste 4 åra styre fylket i lag med gjenvald fylkesordførar Jon Askeland (Sp). 

Vi gratulerer så mykje!

stian