Marte Mjøs Persen, Ordfører i Bergen

Nominasjonskomiteen innstiller Marte Mjøs Persen som førstekandidat

Norge har behov for en ny retning og en ny regjering. Vestlandet trenger dyktige stortingsrepresentanter, som kjenner vår region og folks utfordringer.

- God sosialdemokratisk poltikk og dyktige kandidater som kjenner regionen, det er medisinen Norge nå trenger for å skape sårt tiltrengt endring, sier Marianne Bjorøy leder for Arbeiderpartiets Nominasjonskomite i Hordaland valgkrets.

De siste syv årene har Norge gått i feil retning. Norge har behov for en regjering som minsker forskjellene mellom folk og en regjerning som inkluderer alle i det norske fellesskapet. Det har den sittende regjeringen vist at de ikke klarer. Tvert imot har ulikheten i Norge økt under Høyres regjeringstid.  

- Norge trenger mer sosialdemokrati for å styrke samholdet, velferdsstaten og sikre grønne arbeidsplasser for fremtiden, sier Bjorøy

Med Arbeiderpartiet i spissen får Norge en annen politikk. Med Arbeiderpartiet får vi en regjering som fører en mer aktiv næringspolitikk. En regjering som kan trygge framtidens jobber og en regjering som har tro på og stiller krav til norsk industri, ikke selger ut.

En Arbeiderparti-regjering, er en regjering som har tillit til folk. En regjering som gir bedre hjelp til de som trenger det, og tid og tillit til de ansatte. Slik kan de bruke kompetansen sin best mulig i møte med menneskene de er ansatt for. Det er til det beste for de ansatte, for brukerne og er viktig for å styrke vår felles velferdsstat.

På de 5 første plassene foreslår 3 kvinner og 2 menn 

- Nominasjonskomiteen har hatt mange gode kandidater å jobbe med og vi er takknemlig for alle innspillene som er kommet. Vi mener at den innstilte listen kan vinne valget i 2021. Vi håper og tror at dette er en liste vanlige folk kan kjenne seg igjen i. Vi har Kvinner og menn. Småbarnsforeldre, bestefedre og ungdom, sier Bjorøy

Nå sendes dette forslaget ut i organisasjonen og kommunepartiene har frist til 2. oktober med å gi tilbakemelding på komiteen sitt forslag.

- Med vårt forslag til liste har vi fått til å kombinere både fornyelse og erfaring, kvinner og menn, distrikt og by, småbarnsforeldre og besteforeldre, folk med ulike bakgrunner, rett og slett noe for enhver smak. Vi er stolt over listen som nå legges frem, sier Bjorøy.