Nom. nemnda sitt første listeutkast - Fylkestingsvalet 2023

«Nominasjonsnemnda har hatt, og har som mål, at alle kommunane i Vestland skal være representert på lista. Nemnda vil framleis jobbe for at det endelege listeutkastet skal oppfylle det.  

No er fristen 9.januar med innspel frå kommunepartia og AUF, og 1.februar vil endeleg listeframlegg være klart frå nemnda» seier Lubna Jaffery som har vore leiar i nominasjonsnemnda.

Er det spørsmål til nemnda kan ein kontakte Lubna Jaffery på tlf: 902 27 263