Fylkestinget 2023 - 2027 er konstituert

Her kan du sjå kvar du finn våre folk i fylkestinget dei neste fire åra

stian davies etter valet som fylkesvaraordførar

Stian Jean Opedal Davies

Stian er vald som fylkesvaraordførar og er i tillegg vår gruppeleiar i fylkestinget og fraksjonsleiar i fylkesutvalet.

Kine Dale

Kine Bratli Dale

Kine er nestleiar i gruppa, medlem av fylkesutvalet og nestleiar i hovudutval for kultur, idrett og inkludering.

Arve Helle

Arve Helle

Arve er leiar av hovudutval for samferdsel og mobilitet.

Karianne Torvanger

Karianne Torvanger

Karianne er medlem av fylkesutvalet og sit i hovudutval for opplæring og kompetanse.

Espen Edvardsen

Espen Edvardsen

Espen er vår fraksjonsleiar i hovudutval for opplæring og kompetanse.

Siri Sandvik

Siri Sandvik

Siri er nestleiar i hovudutval for næring.

Per Jarle Valvatne

Per Jarle Kosior Valvatne

Per Jarle sit i hovudutval for næring.

Nina Haug

Nina Haug

Nina sit i hovudutval for opplæring og kompetanse.

Arne Jæger

Arne Jæger

Arne er nestleiar av kontrollutvalet.

Marita Oen

Marita Harkestad Oen

Marita sit i hovudutval for kultur, idrett og inkludering.

Emil Tomasgard

Emil Tomasgard

Emil sit i hovudutval for samferdsel og mobilitet.

Lillian Vangberg

Lillian Vangberg

Lillian sit i hovudutval for samferdsel og mobilitet.