Arbeiderpartiets Samepolitiske Konferanse 2024

Det kunngjøres med dette at

Samepolitisk Konferanse 2024

avholdes i Tromsø lørdag 26. og søndag 27. oktober.

Sted: Scandic Ishavshotel, Tromsø.

Foreløpig saksliste:

- Program 2025-2029

- Innkomne forslag fra forumenes årsmøter

- Forslag til Arbeiderpartiets Landsmøte 2025.

- Organisasjonsutvalgets arbeid

- Valg av Samepolitisk Råd

- Nominasjon av sametingspresidentkandidat og sametingsvisepresidentkandidat.

Kunngjøring SPK 2024. 14,1 KB