Representantskapsmøte i Vestland Arbeidarparti

Representantskapet er Vestland Arbeidarparti sitt høgste organ mellom årsmøta.

4. mai, kl. 12:00 — 17:00, Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1, 5012 Bergen

OBS!: Møtet er flytta til lokala til Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1, 5012 Bergen

Representantskapet er samansett av styret i fylkespartiet, AUF og kommunepartia sine valde representantar etter følgjande: 

a) Representantskapet har 100 representantar. I tillegg skal AUF i Vestland ha 9 representantar. AUF sine representantar vert valde av representantskapsmøte eller årsmøte i AUF. Alle kommuneparti har rett til minst ein utsending til representantskapet. 

Årsmøtet 2024 gjorde fylgjande vedtak: Saker som omhandler NPT oversendes representantskapsmøte 4. mai. Årsmøtet sin redaksjonskomite får fullmakt til å virke videre frem til og med representantskapsmøtet 4. mai. Redaksjonskomiteen vil arbeide etter følgende frister:

  • 22 mars: NTP offentliggjøres
  • 15 april: frist for å sende innspill til uttale fra VAP - innspel skal sendast til: [email protected]
  • 30 april: første utkast fra redaksjonskomiteen