Arrangementer

Nominasjonsmøtet - Hordaland valgkrets

Nominasjonsmøtet avholdes på Teams

29. nov, kl. 11:00 — 15:00, Teamsmøte

Grunnet Corona situasjonen i Vestland generelt og Bergen spesielt, blir det dessverre ikke aktuelt med en fysisk samling, derfor blir møtet digitalt. 


Alle delegatene har mottat epost om Nominasjonsmøtet i Hordaland valgkrets. Søndag 29. november KL 11.00.  Man kan logge seg på fra KL 10:15. 


De digitale systemene vi skal bruke er Teams og Voter. Teams brukes til å arrangere møtet. Voter skal brukes til å presentere dokumentene som er til behandling, samt når/om det er aktuelt med voteringer.  


Vi kommer til å sette av to testmøter, onsdag 25 og torsdag 26 november KL 20:00 til 20:30. Da kan alle delegatene logge seg inn på Voter for å teste at systemet virker. Vi kommer også til å gjennomføre testvoteringer.

Nominasjonsmøtet er åpent for media. Vi ber aktuelle deltakere ta kontakt. Dere vil da få tilsendt en link til møtet. 

Ta kontakt om dere har spørsmål vestland@arbeiderpartiet.no