Årsmøtet Vestland Arbeiderparti

Årets viktigste politiske verkstad!

18. mar, kl. 12:30 — 19. mar, kl. 15:00, Terminus hotell, Bergen

Registreringen er åpen fra kl 1100 Lunsjen serveres fra 1130 Møtestart er kl 1230. Avslutning lørdag er kl 1800 Festmiddag kl 2000. Søndag starter møtet kl 0900 og planlagt avslutning er kl 1500. 

Den foreløpige redaksjonskomiteen er i arbeid og tar sikte på å levere et forslag fredag 17. mars. Det er dette dokumentet årsmøtet skal forholde seg til med hensyn til endringer. Det vil bli laget et eget skjema for endringsforslag. Det er KUN det skjema som skal brukes under årsmøtets behandling av politiske forslag. 

Skjema for endringsforslag åpnes når redaksjonskomiteens innstilling foreligger.