Årsmøtet i Vestland Arbeiderparti 16.-17. mars 2024

Det blir årsmøte i Vestland Arbeiderparti 16.-17. mars 2024 på Grand Hotel Terminus

16. mar, kl. 12:30 — 17. mar, kl. 15:00, Zander Kaaes gate 6

Årsmøte i Vestland Arbeidarparti blir avholdt på Grand Hotel Terminus, Zander Kaaes gate 6, Bergen, den 16. og 17. mars 2024.

Det er 159 delegater på årsmøtet. 150 delegater velges som utsendinger fra kommunepartiene, 9 delegater velges av AUF i Vestland sitt fylkesårsmøte. Antall delegater fra hvert kommuneparti regnes ut fra medlemstallet 31.12.2023. Det er bare betalte medlemmer som inngår i medlemstallet.

For kommuneparti som har mer enn en representant, skal begge kjønn være representert med 50%.

Antall delegater fra hvert kommuneparti blir sendt kommunepartilederne når medlemstallet er klart fra medlemsavdelingen (et stykke ut i januar 2024). Styret i Vestland Arbeiderparti deltar med tale- og forslagsrett.

Onsdag 14. februar er frist for:

  • Innsending av politiske forslag
  • Innsending av forslag til valgkomiteen
  • Innsending av fullmakter
  • Bestilling av hotell, dagpakker og årsmøtemiddag.

Valg som skal gjøres av årsmøtet:

  • Styre/arbeidsutvalg/leder av kvinnenettverket
  • Kontrollkomite
  • Medlemmer,med vara, til Landsstyret
  • Valgkomite til årsmøtet 2025
  • Nominasjonsnemnd for Hordaland valgkrets til Stortingsvalget 2025
  • Nominasjonsnemnd for Sogn og Fjordane valgkrets til Stortingsvalget 2025

Kommunepartiene og AUF kan fremme forslag. Det skal foreslås både kvinner og menn. Alle kandidater skal spørres før de foreslås.

Skjema/link til forslag og fullmakter blir sendt kommunepartilederne på et senere tidspunkt.