Stortingsvalg 2021

Sogn og Fjordane

Illustrasjonsbilde - helsepersonell

Nå har vi hatt åtte år med en regjering som har prioritert de med mest fra før. Nå må det bli vanlige folk sin tur. Arbeiderpartiet har tre løfter til velgerne: Trygt arbeid til alle er jobb nummer én, vi skal ha en sterkere velferdsstat som stiller opp for alle, og en rettferdig klimapolitikk som kutter utslipp og skaper jobber.

Utenforskap og sosial ulikhet er et voksende problem i Norge. Det er problem som best bekjempes med sosialdemokratisk politikk. Vi må utvide fellesskapet vårt til å inkludere flere, ikke innskrenke det, vi må kjempe mot større forskjeller mellom de som er innenfor og de som faller utenfor i samfunnet vårt. De store oppgavene løser vi best sammen. Vi får til mer sammen enn hver for oss.

Vestlandet har alle forutsetninger for å lykkes. Vestland har lange industritradisjoner, og er godt posisjonert til å utnytte mulighetene som ligger i ny grønn industri. Turistdestinasjoner fra bryggen i Bergen til Hardanger- og Sognefjorden kan bli verdens mest bærekraftige.

For lykkes Vestlandet, lykkes Norge!

Er du enig med Vestland Arbeidarparti om Stortingsvalg 2021?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker