Fylkestingskandidat

Rita A. Tveiten

MINE HJARTESAKER • Eldreomsorg med trivsel og meistring i eige liv • Barnehagar der kvart barn vert sett og gjort trygg • Klima og miljø

Rita A. Tveiten