Fylkestingskandidat

A. Rita Tveiten

MINE HJARTESAKER • Eldreomsorg med trivsel og meistring i eige liv • Barnehagar der kvart barn vert sett og gjort trygg • Klima og miljø

A. Rita Tveiten