Fylkestingskandidat

Øyvind Ansgar Hardeland

Øyvind Ansgar Hardeland

Samferdsel, næring, drift og vedlikehald av dei investerte verdiane i kommunen, samt ei reell økonomistyring.