Fylkestingskandidat

Angunn Bårdsen

Angunn Bårdsen

Medlem av utval for plan og miljø