Fylkestingskandidat

Harald Norvald Offerdal

Presentasjon: 67 år og pensjonist. Busett i Balestrand sidan 1969. Født og oppvaksen i Årdal. Kommunestyremedlem i Balestrand 2003-2019. 12 av desse åra sat eg i formannskapet. Elles var eg varaordførar i ein valperiode og dei siste åtte åra fram til kommunesamanslåinga i 2019 var eg ordførar i Balestrand. Blei med det den siste ordføraren i gamle Balestrand kommune. Har hatt ei rekkje politiske verv, m.a. leiar Balestrand AP, leiar i Sogn regionråd og leiar KS Sogn og Fjordane 2015-2019.

Harald Norvald Offerdal

 Arbeidarpartiet vil ivareta og utvikla alle delar av kommunen