Stortingskandidat

Idar Martin Herland

Idar Martin Herland

Født i 1971, gift og far til 3. Arbeider som elektriker i Equinor, på plattformen Kristin, som ligger på Haltenbanken utenfor Kristiansund. Etterudanning som HMS Rådgiver, ferdig sommer 2021.

Har en allsidig arbeidserfaring. Startet som lærling Høyspenningsmontør på Bergen Lysverker. Har også maritimt sertifikat som Skipselektriker, Fagbrev som Automatiker og Fagbrev gr L, Elektromontør. Aktiv som tillitsvalgt i fagforeningen SAFE, tidligere leder, og en av stifterne av Oljeindustriens Arbeidersamfunn.