Stortingskandidat

Åse Gunn Husebø

Åse Gunn Husebø

Bli bedre kjent med Åse Gunn Husebø:

 Åse Gunn Husebø er 54 år, bur på Alvheim, og jobbar som sjukepleiar i Nordsjøen.  Hun har tidligare vore ordførar i Øyarden kommune.

"Min hjartesak er at alle skal ha like rettigheitar til god helse. Naudsynte offentlege tenester skal ikkje privatiserast!