Stortingskandidat

Linda Haugland Jondahl

Linda Haugland Jondahl

Odda - Utval for opplæring og helse