Representant

Kjell Gitton Håland

Kjell Gitton Håland

Medlem av utval for kultur, idrett og integrering