Representant

Senea Sabanovic

Medlem av utval for kultur, idrett og intigrering

Senea Sabanovic

Eg heiter Senea Sabanovic, født i 1990 og bur i Sogndal. Fylkestingsrepresentant i Sogn og Fjordane, og er fylkestingskandidat til Vestland fylke.

Som kandidat for Arbeidarpartiet er eg  oppteken av fylket som heilheit, og at me skapar eit best mogeleg samfunn saman. 

Mi hjertesak er at me skal ha eit sterkt offentleg helsetilbod, der alle skal få den hjelpa dei treng, når dei treng den. Gode velferdstenester for alle skal vera ein garanti med Arbeidarpartiet.