Representant

Linda Merkesdal

Linda Merkesdal

Medlem av utval for samferdsel og mobilitet