Representant

Torbjørn Vereide

Medlem av utval for Næring, naturressursar og innovasjon.

Torbjørn Vereide

Bli bedre kjent med Torbjørn Vereide:

Torbjørn Vereide er Fylkestingspresentant for Arbeidarpartiet i Vestland der han er vald som fraksjonsleiar i Hovudutvalet for Næring, innovasjon og naturressursar. Tidlegare jobba han som sjølvstendig næringsdrivande innanfor restaurantbransjen. No er han tilsett for LO i Vestland der han jobbar saman med forbunda i medlemsarbeidet. Torbjørn reiser mykje rundt i fylket vårt, og har eit sterkt engasjement for skulepolitikk og næringsutvikling.