Representant

Stian Jean Opedal Davies

Leiar av utval for Kultur, idrett og integrering og leiar av Askøy Arbeiderparti

Stian Jean Opedal Davies

Bli bedre kjent med Stian Jean Opedal Davies:

Stian Davies er fylkestingsrepresentant i Vestland fylkesting, der han er leiar i hovedutval for kultur, idrett og integrering. Tidlegare har han vore representant i Askøy kommunestyre. Stian er utdanna jurist. Han har også jobba som fylkessekretær i AUF og som prosjektkoordinator i Askøy Røde Kors. Hjartesakane til Stian er skule, idrett, kultur og frivilligheit, fordi alle fortener ei god oppvekst.